Publicaties

In de loop der tijd heb ik verschillende zaken gepubliceerd en hebben mensen over mij geschreven. Hieronder zij ze te vinden, gesorteerd naar de onderwerpen DNB bestuurderstoets, verzekeringen, pensioenen, ROL Pensioenfondsen en overige.

DNB bestuurderstoets

 1. 10 Gouden tips voor het toetsingsgesprek
  10 Gouden tips voor het toetsingsgesprek bij DNB (februari 2016)
 2. http://www.linkedin.com/pulse/hoe-werd-de-dnb-bestuurderstoets-nachtmerrie-van-en-dat-eijgenraam
  Ontwikkeling van de DNB bestuurderstoets (september 2016)
 3. http://www.linkedin.com/pulse/de-sport-van-cure-pay-werken-arno-c-eijgenraam
  Sfeerimpressie van het werken op nu cure no pay basis (oktober 2016)
 4. http://www.linkedin.com/pulse/het-risico-van-dnb-toetsingsgesprek-weer-toegenomen-eijgenraam
  Gevolgen van de nieuwe manier van werken van DNB op de kans om door de toets te komen (november 2016)
 5. http://www.linkedin.com/pulse/wat-de-pensioensector-kan-leren-van-commissie-ottow-eijgenraam
  De externe evaluatie van de DNB bestuurderstoets en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden over het winnen en verspelen van vertrouwen. (december 2016)
 6. http://www.linkedin.com/pulse/dnb-bestuurderstoets-een-praktijkvoorbeeld-arno-c-eijgenraam
  Een praktijkvoorbeeld (mei 2017)
 7. PBM1703 binnenwerk 47-49
  Artikel in Pensioen Bestuur en Management over de menselijke component van de toets (juni 2017)
 8. http://www.linkedin.com/pulse/onderga-de-dnb-bestuurderstoets-voor-je-hobby-arno-c-eijgenraam
  Een fictief voorbeeld van de mogelijkheden van de bestuurderstoets (juli 2017)
 9. http://www.linkedin.com/pulse/de-dnb-bestuurderstoets-nog-geen-gelopen-race-arno-c-eijgenraam/
  Aandachtspunten voor de DNB bestuurderstoets (mei 2018)
 10. http://www.linkedin.com/pulse/privacy-bij-begeleiding-dnb-bestuurderstoets-arno-c-eijgenraam/
  Hoewel de AVG naar de letter niet van toepassing is op deze dienstverlening is het wel aanleiding om de privacy nog eens goed te belichten.(mei 2018)
 11. http://www.linkedin.com/pulse/op-verzoek-de-governance-van-dnbafm-bestuurderstoets-eijgenraam-1c/?published=t
  Beschouwing over het effect van externe deskundigen op de governance van de bestuurderstoets (augustus 2018)
 12. http://www.linkedin.com/pulse/begeleiding-dnb-bestuurderstoets-op-cure-pay-basis-arno-c-eijgenraam/
  Beschrijving hoe mijn begeleiding van kandidaten voor de DNB bestuurderstoets werkt (februari 2019)

Verzekeringen

 1. Aanbeveling van DLO
  Aanbeveling van een tevreden klant, De Luchtvaart Onderlinge (mei 2016)
 2. De Onderlinge Juli 2016 – DLO
  Artikel in De Onderlinge over DLO, waarin mijn naam ook genoemd wordt (juli 2016)
 3. http://www.linkedin.com/pulse/gaan-belangrijke-small-data-voor-verzekeraars-nu-arno-c-eijgenraam
  De specifieke kwaliteiten van kleine verzekeraars (november 2016)
 4. http://www.linkedin.com/pulse/verzekeraar-blijft-de-lucht-arno-c-eijgenraam
  Praktijkvoorbeeld van een vergunningaanvraag (januari 2017)
 5. http://www.linkedin.com/pulse/romeo-julia-en-solvency-2-arno-c-eijgenraam
  Het belang van kwalitatieve informatie (mei 2017)
 6. Eijgenraam_De Onderlinge
  Interview met mij in De Onderlinge, het vakblad voor Onderlinge verzekeraars (december 2017)
 7. http://www.linkedin.com/pulse/nu-alleen-nog-dnb-meekrijgen-arno-c-eijgenraam/
  Over hoe ik klanten die “gewoon weten, dat ze goed bezig zijn” help om DNB daarvan te overtuigen (april 2019)
 8. http://www.linkedin.com/pulse/risicomanagement-overal-arno-c-eijgenraam-3c/
  Risicomanagement bij een voetbalclub is niet heel anders dan bij een verzekeraar of een pensioenfonds. (augustus 2019)
 9. http://www.linkedin.com/pulse/onderlinge-verzekeraar-gaat-de-vierde-eeuw-arno-c-eijgenraam/
  Jubileum van de Onderlinge van 1719 (oktober 2019)

Pensioenen

 1. http://www.linkedin.com/pulse/wat-de-pensioensector-kan-leren-van-commissie-ottow-eijgenraam
  De externe evaluatie van de DNB bestuurderstoets en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden over het winnen en verspelen van vertrouwen. (december 2016)
 2. http://www.linkedin.com/pulse/de-mythes-van-het-huidige-pensioendebat-arno-c-eijgenraam
  Vaktechnische reactie op de pensioenpolitieke discussies van het moment (februari 2017)
 3. http://www.linkedin.com/pulse/broodtrommel-arno-c-eijgenraam
  Over overprudentie (maart 2017)
 4. http://www.linkedin.com/pulse/generatie-effecten-pensioenen-arno-c-eijgenraam/
  Over generatie-effecten in pensioenen (september 2017)
 5. http://www.linkedin.com/pulse/waarom-hebben-we-eigenlijk-pensioen-arno-c-eijgenraam/ 
  De concept-pensioenplannen van het regeerakkoord afgezet tegen het doel van pensioen (oktober 2017)
 6. http://www.linkedin.com/pulse/nationale-pensioendiscussie-gaat-niet-over-arno-c-eijgenraam/?published=t
  De nationale pensioendiscussie gaat niet over gepensioneerden. (oktober 2018)
 7. KPS rapport (samen met Henk Bets, Barend de Leijster en Alexander van Stee) over “lek” in FTK. (februari 2019)
  1. KPS wg nFTK NOTITIE Evaluatie nFTK (feb. 2019)
   Het rapport.
  2. 19-02-19 KPS wg nFTK aanbiedingsbrief SZW bij notitie ‘Evaluatie nFTK’
   De aanbiedingsbrief aan minister Koolmees
  3. Artikel over brief aan Koolmees PPro 27022019 (002)
   Artikel in Pensioen Pro over het rapport
 8. http://www.linkedin.com/pulse/nu-alleen-nog-dnb-meekrijgen-arno-c-eijgenraam/
  Over hoe ik klanten die “gewoon weten, dat ze goed bezig zijn” help om DNB daarvan te overtuigen (april 2019)
 9. bets-eijgenraam
  Artikel (samen met Henk Bets) in Pensioen Magazine over het KPS rapport Evaluatie nFTK over het “lek” in het FTK (mei 2019)
 10. http://www.linkedin.com/pulse/risicomanagement-overal-arno-c-eijgenraam-3c/
  Risicomanagement bij een voetbalclub is niet heel anders dan bij een verzekeraar of een pensioenfonds. (augustus 2019)
 11. kps-handreiking-invulling-sleutelfunctie-risicobeheer–werkgroep-rm–feb-2020–4185 Handreiking voor de sleutelfunctie risicobeheer door de KPS werkgroep Risicobeheer waar ik deel van uitmaakte (februari 2020)

ROL Pensioenfondsen (Risicobeheer Op Lange termijn)

Zie ook www.rol-pensioenfondsen.nl

 1. De kortzichtigheid van FTK en Solvency 2 – artikel De Actuaris maart 2015
  Artikel in De Actuaris over de verhouding tussen de risicohorizon van een jaar versus de horizon van de verplichtingen van tientallen jaren (maart 2015)
 2. http://www.linkedin.com/pulse/de-dynamische-rentecurve-brengt-stabiliteit-terug-arno-c-eijgenraam
  Risicobeheer op korte versus lange termijn (juni 2017)
 3. http://www.linkedin.com/pulse/pensioenhervorming-een-duur-ticket-van-de-regen-naar-drup-eijgenraam/
  Waarom het stelsel van persoonlijke pensioenpotjes de pensioenproblemen niet gaat oplossen en hoe het dan wel moet.(december 2017)
 4. http://www.linkedin.com/pulse/pensioen-gaat-rollen-arno-c-eijgenraam/
  Naamswijziging Dynamische rentecurve naar ROL Pensioenfondsen (februari 2018)
 5. http://www.linkedin.com/pulse/als-individuele-pensioenpotjes-niet-het-antwoord-zijn-eijgenraam/
  Beschrijving van ROL pensioenfondsen en verklaring waarom dit beter werkt dan FTK en persoonlijke pensioenpotjes (maart 2018)
 6. http://www.linkedin.com/pulse/een-duurzaam-pensioenstelsel-arno-c-eijgenraam/
  Over een duurzaam pensioenstelsel (juni 2018)
 7. http://www.linkedin.com/pulse/wat-rol-pensioenfondsen-risicobeheer-op-lange-termijn-eijgenraam/
  Beschrijving van de belangrijkste eigenschappen van ROL Pensioenfondsen (november 2018)
 8. http://www.linkedin.com/pulse/een-rol-model-voor-zeker-pensioen-arno-c-eijgenraam-1c/
  Beschrijving ROL Pensioenfondsen voor mensen van buiten de financiële sector (april 2019)
 9. http://www.linkedin.com/pulse/hoe-lost-rol-pensioenfondsen-de-problemen-van-het-op-eijgenraam/
  Oplossing vanuit de ROL voor de nieuwe problemen van het pensioenakkoord (juni 2019)
 10. http://www.linkedin.com/pulse/ach-die-rekenrente-heeft-de-ander-ongelijk-arno-c-eijgenraam/ De rekenrentediscussie geplaatst in historisch perspectief (augustus 2019)
 11. Opinie _ Uitstel kortingen maakt voor koopkracht relatief weinig uit _ PensioenPro Artikel waarin duidelijk wordt, dat het pensioenakkoord de verwachtingen omtrent de koopkracht niet gaat waarmaken (oktober 2019)

 Overige

 1. Toezicht op moord
  Fictieverhaal over de lotgevallen van een toezichthouder bij DNB (september 2011)
 2. http://www.cafeweltschmerz.nl/cafe-weltschmerz-kafka-en-dnb-arno-eijgenraam-deel-3/
  Interview met Erik de Vlieger in Café Weltschmerz (mei 2015)
 3. http://www.linkedin.com/pulse/joaquin-arno-c-eijgenraam-1
  Wat er bereikt kan worden als doemdenken achterwege gelaten wordt (augustus 2017)
 4. http://www.linkedin.com/pulse/dnb-beweging-arno-c-eijgenraam/
  Over hoe DNB telkens weer naar mij toe beweegt als ik kritiek heb geuit. (juni 2018)