Hoe pensioenfondsen gaan beleggen onder de ROL zal zich autonoom moeten ontwikkelen. Toch zijn er op voorhand al enkele zaken die nu al voorspeld kunnen worden.

De ROL is gebaseerd op het uitmiddelen van beleggingsrisico’s op lange termijn. Het lijkt daarom evident, dat fondsen hun lange verplichtingen gaan afdekken met beleggingen in zakelijke waarden. Het aandeel zakelijke waarden in de totale portefeuille zal daardoor sterk toenemen. 

Het risico van zakelijke waarden wordt beheerst door spreiding over de tijd. De behoefte aan opties en andere afgeleide instrumenten om die risico’s af te dekken zal afnemen.

Onder de ROL speelt de marktrente nog een marginale rol. Het renterisico, het risico van het veranderen van de marktrente, zal uit de pensioenwereld verdwijnen. De behoefte aan renteafdekking zal daarmee ook verdwijnen. Pensioenfondsen zullen zich terugtrekken uit de markt voor renteswaps en andere instrumenten voor renteafdekking. Ook langlopende obligaties zullen niet meer interessant zijn voor pensioenfondsen. 

Op de markt van vastrentende waarden zullen fondsen vooral geïnteresseerd zijn in kort lopende stukken. Voor korte looptijden zal de dynamische rentecurve immers ongunstig uitvallen. 

Onder de ROL zijn nominale zekerheid en indexatie geen twee uiteinden van een touw waaraan fondsen moeten trekken, maar twee doelstellingen die in elkaars verlengde liggen. Het verschil tussen een matching en een return portefeuille zal niet meer relevant zijn. Hierboven werd al duidelijk, dat de behoefte aan derivaten zal verdampen. 

Dit alles, gevoegd met de focus op lange termijn biedt openingen om de beleggingsorganisatie sterk te vereenvoudigen en het transactievolume sterk terug te schroeven. Voor kleine ondernemingspensioenfondsen  met de deelnemersvergadering in de bedrijfskantine en de pensioenadministratie aan het eind van de gang, kortom voor fondsen die dicht bij de deelnemer staan zal daardoor de levensvatbaarheid als zelfstandig fonds vergroot worden.