Communicatie met DNB

Kleine verzekeraars en pensioenfondsen hebben door hun lokale betrokkenheid, hun specifieke expertise en/of hun bijzondere benadering van deelnemers en klanten een belangrijke functie voor de Nederlandse samenleving en vooral voor hun eigen achterban. Die gaat vaak verloren als een verzekeraar of fonds opgaat in een groter geheel. En wat eenmaal verloren is gegaan komt niet meer terug.
Veel vooral kleinere verzekeraars en pensioenfondsen ervaren het DNB toezicht echter nog steeds als (te) zwaar en belastend. Vaak wordt er een voorstelling gemaakt hoe een bepaalde maatregel door een grote instelling zou worden ingevuld. En dat beeld wordt vervolgens op de eigen situatie geplakt. Of er wordt op een voorlichtingsbijeenkomst heel algemeen gevraagd hoe DNB met een bepaalde situatie zou omgaan. En DNB geeft dan met diezelfde algemeenheid een antwoord dat nou net niet het gewenste antwoord is.
Ik heb een jarenlange opvoeding bij DNB en de voorganger PVK genoten. En ik heb een passie voor kleinschaligheid en bedrijven met een eigen karakter. Voeg daar een creatieve geest bij en ik kom met oplossingen om aan de regels te voldoen zonder zich in allerlei bochten te hoeven wringen. En ik kan DNB vervolgens daarvan overtuigen. De enige eis die ik stel is, dat de klant in zichzelf gelooft.
Dit gaat het gemakkelijkst als DNB nog geen standpunt over een bepaalde zaak heeft ingenomen. Dan neem ik DNB vanaf het begin mee in mijn denkwijze, waarin DNB dan over het algemeen gemakkelijk meegaat. Heeft DNB al wel een standpunt ingenomen en is men het daar niet mee eens, dan wordt het moeilijker, omdat er dan een zekere weerstand is tegen een andere oplossing. Maar ook die situaties ga ik niet uit de weg. Soms krijgt het overtuigen van DNB dan het karakter van onderhandelen. In die onderhandelingen kan ik vaak iets vinden waar DNB veel waarde aan hecht, maar wat de klant nagenoeg niets kost. Dat kan als compromis een oplossing vaak dichterbij brengen.
Soms is zelfs dat stadium al voorbij en staan de instelling en DNB met geruiste degens tegenover elkaar. Ook daarin kan ik cliënten bijstaan, al is het tegenover de rechter. Ik zoek het conflict niet op, maar staan voor mijn overtuiging is voor mij belangrijker. En als de strijd op inhoud gevoerd wordt, dan waardeert DNB dat uiteindelijk ook nog. Omdat het uiteindelijk het toezicht scherper maakt.
Ondervindt u problemen om te voldoen aan de eisen van het toezicht? Verbaast u zich over een standpunt van DNB in uw specifieke geval? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Arno Eijgenraam
Actuaris Eijgenraam
06-52789609
Actuaris.eijgenraam@online.nl

Contact

Actuaris Eijgenraam
Henry van de Veldestraat 12
3822 EG Amersfoort
Actuaris.eijgenraam@online.nl
06-52789609

OLYMPUS DIGITAL CAMERA