Volgens de DNB-conjunctuurindicator, die onlangs is vernieuwd, is de conjunctuur in Nederland begin 2018 omgeslagen. De indicator voorziet in de komende 6 maanden van dit jaar een verdere afvlakking van de groei van het bruto binnenlands product (bbp), conform de raming door DNB in december 2018. In het tweede kwartaal van dit jaar bevindt de indicator zich net onder het niveau van de horizontale as, wat suggereert dat de bbp-groei dan iets onder de trendgroei zal uitkomen.