Veel pensioenfondsen kampen nog steeds met financiële tekorten. Ze verwachten uit die tekorten te komen door
hoge rendementen op hun beleggingen te halen. Dit blijkt uit de herstelplannen van 143 pensioenfondsen die DNB zoals ieder jaar heeft beoordeeld. Mocht de financiële positie niet verbeteren, dan moeten mogelijk 3 pensioenfondsen in 2020 en 33 pensioenfondsen in 2021 een korting doorvoeren. Tegelijkertijd zijn er ook 121 fondsen die de pensioenen geheel of gedeeltelijk mogen indexeren. Deze fondsen
heffen over het algemeen een hogere premie, hebben zich meer dan gemiddeld ingedekt tegen dalende rentes en beleggen minder in aandelen.