Uit DNB onderzoek blijkt dat de Nederlandse economie doorgaans hogere pieken en diepere dalen kent dan de economieën van vergelijkbare Europese landen. Nederlandse huishoudens beschikken over relatief weinig vrije besparingen die aangesproken kunnen worden in slechte tijden. Daardoor reageert de Nederlandse consumptie en daarmee de economie als geheel extra hard op schokken. Deze economische volatiliteit gaat niet alleen gepaard met onzekerheden en aanpassingskosten, maar volgens recent onderzoek ook met een lager welbevinden. Dit is een reden om de volatiliteit van de Nederlandse economie te beperken. Maatregelen op het gebied van het pensioenstelsel, de woning- en hypotheekmarkt en het begrotingsbeleid kunnen hieraan bijdragen.