“Creatieve actuaris
voor bijzondere gevallen”

Actuaris Eijgenraam

Actuaris Arno Eijgenraam is een creatieve actuaris voor bijzondere gevallen.

Ik heb jarenlang bij De Nederlandsche Bank en haar voorganger de Pensioen- & VerzekeringsKamer gewerkt. Daardoor ken ik de manier van denken van DNB. Ik kan verzekeraars en pensioenfondsen dus helpen bij DNB dossiers, ook als het niet om actuariële onderwerpen gaat. Ik onderscheid mij van anderen doordat ik niet bij de eisen van DNB begin, maar bij de wens van de klant. Wat het ook is, ik kan het aan DNB uitleggen en het (formeel of informeel) akkoord van DNB verkrijgen. Ik stel daarvoor slechts twee eisen:

  • Er worden geen harde regels overtreden;
  • De klant gelooft oprecht in zichzelf.

Ik maak daarbij vaak gebruik van een methode die ik stickers plakken noem. Dit is het formaliseren van wat informeel al geregeld is. Dit kan betekenen het uitschrijven van ongeschreven regels, werkzaamheden die iemand toch al doet opnemen in een formele werkinstructie, een gebruikelijke werkwijze vastleggen in de statuten etc.
Ik werk bij voorkeur in goed overleg met DNB, maar ben ook beschikbaar voor conflictsituaties.

Als actuaris ben ik gespecialiseerd in alles wat afwijkt. Zo doe ik bijvoorbeeld second opinions. Dit kan in allerlei vormen gebeuren, zoals het vervullen van sleutelfuncties (actuariële functie en risicofunctie), due dilligence of het onderbouwen van juridische procedures.

Mijn sterke punten zijn creativiteit, analytisch en kritisch vermogen. Mijn zwakke punt is routinematig rekenwerk, zeker als het wat groter in omvang wordt. Dit laatste kan ik overigens uitbesteden.

Kortom, hebt u een actuariële opdracht of een DNB-toezichtdossier dat buiten de gebaande paden gaat, dan ben ik graag uw man. Ook als het niet valt onder een van de genoemde producten.

Contact

Actuaris Eijgenraam
Henry van de Veldestraat 12
3822 EG Amersfoort
Actuaris.eijgenraam@online.nl
06-52789609

OLYMPUS DIGITAL CAMERA