Introductie nieuwe ontwikkelingen bij DNB

Voor veel zaken is voorafgaande toestemming van DNB vereist in de vorm van een vergunning, verklaring van geen bezwaar, instemming of onder welke titel dan ook.

Maar ook als een formele toestemming niet vereist is kan een financiële instelling behoefte hebben aan een introductie van de nieuwe ontwikkeling bij DNB, “die voor DNB geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen”. Openheid vooraf naar DNB wekt vertrouwen en voorkomt, dat DNB op later datum alsnog kostbare aanpassingen vereist.
Actuaris Eijgenraam kan deze introductie bij DNB begeleiden. Daartoe analyseer ik de nieuwe ontwikkeling met een DNB bril. Als ik van mening ben, dat er aanpassingen noodzakelijk zijn, dan zal ik hierover adviseren. Bij het “DNB geschikt” maken van de nieuwe ontwikkeling beoog ik zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke gedachte te blijven.
In mijn werkwijze vraag ik niet aan DNB wat zij van een bepaalde ontwikkeling vindt, maar ik vertel wat ik er zelf van vind en waarom. Dit doe ik in een voor DNB bestemde notitie in het juiste jargon en met de juiste aandachtspunten voor DNB. DNB krijgt hiermee een melding van een nieuwe ontwikkeling die in een keer goed is en daarnaast gelijk antwoord op de belangrijkste vragen zonder ze te hoeven stellen. Dit geeft vertrouwen en vergemakkelijkt de behandeling voor DNB. Deze aanpak heeft goed resultaat gehad. Een hamerstuk is geen uitzondering.

Contact

Actuaris Eijgenraam
Henry van de Veldestraat 12
3822 EG Amersfoort
Actuaris.eijgenraam@online.nl
06-52789609

OLYMPUS DIGITAL CAMERA