Wie is Actuaris Eijgenraam?

Arno Eijgenraam werd op 23 april 1963 als oudste van vier kinderen in den Hoorn bij Delft geboren. Mijn vader had een “klerenwinkel” (herenmode), eerst in Rotterdam, later in Oosterhout (NB).
In 1981 haalde ik mijn VWO diploma aan het Sint Oelbert Gymnasium in Oosterhout, waarna ik ging studeren in Utrecht. In 1985 haalde ik mijn kandidaatsexamen natuurkunde, maar koos daarna toch voor een studie wiskunde, die ik in 1989 afrondde.

Na een jaar als wiskundeleraar gewerkt te hebben aan het Stedelijk Gymnasium in Utrecht begon ik in 1990 bij de Verzekeringskamer. In het eerste jaar hopte ik als een trainee avant la lettre over alle secties van de actuariële afdeling heen, schade, leven en pensioenen. Daarna werd ik bij het verzekeringstoezicht ingezet, waar ik tot mijn vertrek bij DNB heb gewerkt.
In dienst van de Verzekeringskamer heb ik vervolgens de studie actuariële wetenschappen gevolgd, die ik in 1994 met succes heb afgerond.
In 1992 werd ik als junior medewerker een keer gevraagd om als invaller te notuleren in een vergadering van de projectgroep Actuariële Principes, de voorloper van het huidige Solvency 2. In die vergadering had ik al een dermate nuttige inbreng, dat ik werd toegevoegd aan de projectgroep. Zo heb ik de basis gelegd voor de winstgevendheidstoets (profit-test) in de toenmalige regelgeving.
In 1993 trad ik toe tot de projectgroep die de komst van de WTN (Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeraars) voorbereidde. Na de inwerkingtreding van de WTN in 1996 ging dat geruisloos over in het kennisgebied uitvaartverzekeringen, waar ik tot 2008 een grote naam in heb opgebouwd.
Naast uitvaartverzekeraars heb ik ook allerhande andere kleinere verzekeraars in portefeuille gehad. Daarbij ook verzekeraars met allerhande problemen. Ik heb verschillende risico’s zich daadwerkelijk zien manifesteren en heb ook hard moeten ingrijpen om de belangen van polishouders veilig te stellen. Deze ervaringen geven mij een heel concrete en praktische blik op de risico’s bij verzekeraars.
In 2009 ging ik over naar het toezicht op grotere verzekeraars, waar ik het kennisgebied pensioenverzekeren kreeg toegewezen. Ik ben mede-initiatiefnemer en trekker geweest van het interne kennisnetwerk pensioenverzekeringen, een samenwerkingsverband van pensioentoezicht en verzekeringstoezicht.
In 2012 ben ik voor mijzelf begonnen als Actuaris Eijgenraam, een positie waarin ik mijn creativiteit vrijer kan exploiteren.
Privé ben ik getrouwd met Marijke, eigenaresse van afslankstudio Gracili (www.gracili.nl). De weekenden breng ik grotendeels door langs de voetbalvelden, waar mijn zoons Stefan (1994), Oscar (1996) en Joaquin (2000) voetballen.

Contact

Actuaris Eijgenraam
Henry van de Veldestraat 12
3822 EG Amersfoort
Actuaris.eijgenraam@online.nl
06-52789609

OLYMPUS DIGITAL CAMERA