Komt er voor de pensioenen geen andere rekensystematiek (afschaffen van de huidige rekenrente) dan komt er ook geen pensioenakkoord. De vakbeweging zal dat niet accepteren. Eerste Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS zei dit dinsdag 10 maart 2020 met grote stelligheid in een interview met Sven Kockelmann op NPO Radio 1.

Het is niet houdbaar, zo lichtte het Eerste Kamerlid toe, om bij het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen alleen uit te gaan van de marktrente (bijna 0 procent) en niet deels de rendementen mee te tellen die pensioenfondsen op hun aandelen maken. De huidige dip in de beurskoersen in verband met de Corona-crisis doet daar gerekend over een langere periode waarschijnlijk niets aan af. Ook tijdens de crisis van 2008 kenden de pensioenfondsen een terugslag. Het jaar daarop groeiden de pensioenvermogens alweer, inmiddels tot ruim boven de 1500 miljard.

Rekenrente bijl aan de wortel van elk pensioenakkoord

Voor Jaap van der Spek, a.i. voorzitter van de Koepel Gepensioneerden die na de fusie van NVOG en KNVG claimt de grootste seniorenorganisatie te zijn, gaat het zolang de onderhandelingen nog lopen te ver om Van Rooijen in zijn stellige uitspraken te volgen, maar ook hij is van mening dat er geen pensioenakkoord kan komen als er niet eerst iets aan de huidige rekensystematiek wordt gedaan. Handhaaft minister Koolmees de rekenrente dan is dat volgens de KG-voorzitter ‘de bijl aan de wortel van welke uitkomst van het pensioenakkoord ook’.

Daarmee brokkelt de steun voor de huidige pensioenregels steeds verder af. Er bestaat inmiddels een breed maatschappelijk draagvlak voor het aanpassen van de rekenrente omdat daarmee volgens de critici van de huidige rekenregels een meer realistisch beeld ontstaat van de financiële positie van pensioenfondsen. Die positie is in werkelijkheid sterker dan uit de nu toegepaste rekenmethode blijkt. Dat het met de pensioenfondsen slecht gaat is cosmetisch, vinden de seniorenorganisaties en 50PLUS, maar ook een groep van meer dan 60 experts die zich onlangs in de discussie over dit onderwerp mengden.