In de tachtiger jaren haalden de kabinetten Lubbers ruim 32 miljard gulden (15 miljard euro) uit het ABP, het pensioenfonds van ambtenaren. De overheid had het geld nodig om het overheidstekort te dekken. Op dat moment maakte het niet zoveel uit: het ambtenarenpensioen was gegarandeerd door de overheid. Toen het ABP in 1995 geprivatiseerd werd en op eigen benen moest staan verviel die pensioengarantie en verzuimde de overheid compensatie te betalen voor het geleende geld. Daardoor hebben ambtenaren de afgelopen 10 jaar gemiddeld 12.000 euro aan inkomsten misgelopen, aldus Rob de Brouwer, econoom, voormalig topambtenaar en algemeen directeur van de Vereniging Pensioenverlies.

Staat gedaagd

De vereniging stelt de staat daarvoor aansprakelijk en bereidt een procedure voor bij het Europese Hof. Ambtenaren werden anders behandeld dan andere Nederlanders en werden daarmee gediscrimineerd, vindt Rob de Brouwer. Bovendien kan het optreden van de staat gezien worden als onteigening van eigendom en daarvoor is wettelijk een compensatie verplicht.

Pensioenroof van de eeuw?

De Vereniging Pensioenverlies is onlangs opgericht om de procedure mogelijk te maken. De Vereniging heeft nu 3000 leden, maar heeft er volgens het bestuur 40.000 nodig om een procedure te kunnen starten. In deze video legt pensioendeskundige Rob de Brouwer uit hoe deze ingreep, door sommigen ook wel omschreven als de ‘pensioenroof van de eeuw’, vrijwel ongemerkt kon plaatsvinden.