Risicoscan

Ook voor verzekeraars die niet onder toezicht van DNB staan, zoals uitvaartverenigingen en vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen is het van belang om de verplichtingen jegens de leden na te komen of de ambities waar te maken. U moet er toch niet aan denken, dat leden die jarenlang netjes hun bijdrage aan uw verzekeraar of vereniging hebben voldaan in de kou komen te staan omdat de kas leeg is?
Speciaal voor uitvaartverenigingen heb ik een risicoscan ontwikkeld. De risicoscan legt de belangrijkste risico’s van uw onderneming of vereniging bloot en helpt u om maatregelen te nemen om deze risico’s te beheersen.
De risicoscan bestaat uit een vragenlijst en een interview met het bestuur over de antwoorden op de vragenlijst. Als de antwoorden op de vragenlijst daar aanleiding toe geven kan het zijn, dat ik ook andere mensen wil interviewen.
Terugkoppeling kan desgewenst schriftelijk dan wel in de vorm van een afsluitend gesprek plaatsvinden.

De kosten van deze risicoscan bedragen:

Met schriftelijke terugkoppeling: € 895,=
Met afsluitend gesprek: € 990,=
(*) Deze prijzen zijn exclusief BTW en op voorwaarde, dat ingeval van meer interviews deze op één dag gehouden kunnen worden.

Voor vragen of om de risicoscan te bestellen kunt u bellen of mailen.

Contact

Actuaris Eijgenraam
Henry van de Veldestraat 12
3822 EG Amersfoort
Actuaris.eijgenraam@online.nl
06-52789609

OLYMPUS DIGITAL CAMERA