Tegenrisicoanalyse

Wordt u onaangenaam verrast door maatregelen die DNB u – formeel of informeel – oplegt? Dan is de kans groot, dat DNB vanuit een algemene redeneertrant geen rekening heeft gehouden met een of enkele specifieke kenmerken van uw situatie.
Actuaris Eijgenraam is in staat om die verrassing te vertalen in een tegenrisicoanalyse (second opinion). In de tegenrisicoanalyse worden de risico’s die DNB signaleert opnieuw gewogen vanuit de specifieke situatie van uw maatschappij of uw fonds. Een tegenrisicoanalyse is per definitie maatwerk.
Met de tegenrisicoanalyse kan vervolgens de discussie met DNB worden aangegaan en in overleg met DNB worden gewerkt aan een andere oplossing.
Mocht het overleg met DNB niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan ben ik ook in staat om een formele bezwaarprocedure te begeleiden. Doel van een bezwaarprocedure is niet om die te winnen ten koste van alles, maar om daarmee uiteindelijk een oplossing te bewerkstelligen waar zowel DNB als de cliënt zich in kunnen vinden.
Belangrijk is, dat hierin mijn actuariële geweten altijd leidend is. Ik zal alleen oplossingen aandragen of verdedigen als ik daar oprecht in geloof.
Dit kan evenwel nooit leiden tot verrassingen in mijn factuur. Voor een tegenrisicoanalyse maak ik altijd een offerte op maat waarin helder staat wat er in welk geval gefactureerd zal worden.

Een verkennend gesprek is altijd gratis.

Contact

Actuaris Eijgenraam
Henry van de Veldestraat 12
3822 EG Amersfoort
Actuaris.eijgenraam@online.nl
06-52789609

OLYMPUS DIGITAL CAMERA