Toetsing bestuurders

Een bijzondere vorm van een nieuwe ontwikkeling bij een financiële instelling is de aanstelling van een nieuwe bestuurder of commissaris. Deze moet op geschiktheid voor de functie getoetst worden door DNB. DNB toetst daarbij of deze kandidaat met deze portefeuille van verantwoordelijkheden in dit team bij deze financiële instelling in de huidige situatie past.

Daartoe vraagt DNB verschillende stukken op en kan zij de beoordeling laten samenkomen in een gesprek met de kandidaat in Amsterdam.
Ik begeleid deze toetsing. Daartoe bestudeer ik de toetsingsstukken en voer ik een gesprek met de kandidaat. Ik gebruik mijn ervaring als DNB toezichthouder om mij een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
Als ik de kandidaat nog niet geschikt vind, dan geef ik aan wat hem of haar nog scheidt van een succesvolle toetsing. De kandidaat kan daar aan werken en eventueel een nieuw gesprek met mij aangaan.
Als ik de kandidaat wel geschikt vind, dan maak ik een rapport op, waarin ik dit gemotiveerd onderbouw. Dit rapport wordt geschreven om te worden toegevoegd aan de DNB stukken om zo de kans dat DNB de toetsing schriftelijk afdoet te vergroten.
Als de kandidaat wordt opgeroepen voor een toetsingsgesprek, dan begeleid ik de kandidaat bij dit gesprek. Ik maak dan een eigen gespreksverslag om te waarborgen, dat de door de kandidaat in het gesprek getoonde kwaliteiten in voldoende mate worden vastgelegd.
Bij een onverhoopt negatief oordeel van DNB ondersteun ik desgewenst zienswijze, bezwaar en beroep.
Ik doe dit alles voor € 2.495 ex BTW op no cure no pay basis, mits ik de begeleiding kan starten voordat het dossier aan DNB wordt aangeboden.
Als ik de begeleiding pas kan starten nadat DNB al heeft aangekondigd een gesprek te willen voeren, bedraagt het tarief €3.495 ex BTW, eveneens no cure no pay.
Op de no cure no pay zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

De opslag voor reistijd en -kosten bedraagt € 0,79 per kilometer vanaf mijn woonplaats Amersfoort op basis van een routeplanner op internet, onafhankelijk van de feitelijke manier van reizen.

 Als de kandidaat na de start van de begeleiding om welke reden dan ook besluit om toch geen toetsingsdossier bij DNB aan te leveren, is de helft van het tarief verschuldigd. 

De no cure no pay regeling is niet zonder meer van toepassing op herkansingen en hertoetsingen. Voor deze situaties wordt een offerte op maat opgemaakt.
In verband met de AVG vernietig ik het dossier binnen enkele dagen na het sluiten ervan. Een dossier wordt gesloten als het doel bereikt is, met andere woorden als de positieve beschikking van DNB binnen is. Ook als het dossier niet bereikt is en definitief duidelijk is, dat dit niet meer gaat gebeuren wordt het dossier gesloten en dus vernietigd.

Contact

Actuaris Eijgenraam
Henry van de Veldestraat 12
3822 EG Amersfoort
Actuaris.eijgenraam@online.nl
06-52789609

OLYMPUS DIGITAL CAMERA