Vergunning DNB

Elke verzekeraar die operationeel is op de Nederlandse markt – op enkele strak gereguleerde uitzonderingen na – heeft een vergunning van DNB nodig. Dit geldt niet alleen voor commerciële bedrijven, maar voor elke instelling die tegen betaling risico’s van anderen overneemt.
DNB verleent een vergunning aan instellingen als zij aan een aantal eisen voldoen. Kort gezegd komt het neer op aantoonbaar levensvatbaar zijn. Daarbij zijn veel aspecten van belang. Voldoende kapitaal, geschikte bestuurders, een realistisch bedrijfsplan, belangenverstrengeling, om maar een paar aspecten te noemen. En hieraan moet niet alleen op de dag van de afgifte van de vergunning worden voldaan, maar u moet ook aannemelijk maken hier op korte en middellange termijn te blijven voldoen.
Als u plannen heeft die een vergunning van DNB behoeven, kan ik u helpen om die plannen te verwezenlijken. In mijn DNB tijd heb ik verschillende vergunningen verleend en nog veel meer juist niet verleend. Ik heb dus partijen gezien die het traject succesvol ingezet hebben en ook partijen die het niet gered hebben.
Ik kan u begeleiden in het hele proces van idee tot plan en van plan tot vergunning. Een tariefstelling waarbij een deel van het honorarium pas verschuldigd is als de vergunning daadwerkelijk wordt verleend behoort tot de mogelijkheden.
Hebt u plannen om bij DNB een vergunning aan te vragen of misschien alleen nog maar een vaag idee om activiteiten te gaan doen die misschien een vergunning van DNB behoeven, bel of mail voor een gratis oriënterend gesprek.

Contact

Actuaris Eijgenraam
Henry van de Veldestraat 12
3822 EG Amersfoort
Actuaris.eijgenraam@online.nl
06-52789609

OLYMPUS DIGITAL CAMERA