Vertrouwelijkheid

In mijn functie krijg ik te maken met veel informatie van vertrouwelijke aard. Ik vind het belangrijk, dat vertrouwelijke informatie waarover ik beschik ook vertrouwelijk blijft. Alleen al het feit, dat een klant mij heeft geconsulteerd beschouw ik in principe als vertrouwelijk. Daarom zult u op deze site ook geen lijst van belangrijke klanten aantreffen.
Ook de inhoud van toetsingsgesprekken beschouw ik als vertrouwelijk. Een terugkoppeling van dit gesprek zal ik dan ook alleen doen aan de kandidaat zelf. Zelfs de opdrachtgever krijgt van mij geen inhoudelijke terugkoppeling.

Dat ik bepaalde informatie vertrouwelijk behandel, betekent niet, dat de klant dat per definitie ook moet doen. Integendeel, veel stukken die ik schrijf zijn bedoeld voor verdere verspreiding (bijvoorbeeld naar DNB) en vanzelfsprekend stel ik mond op mond reclame ook op prijs.
Vertrouwelijkheid betekent voor mij, dat de klant de regie houdt over de verdere verspreiding van de stukken.

Contact

Actuaris Eijgenraam
Henry van de Veldestraat 12
3822 EG Amersfoort
Actuaris.eijgenraam@online.nl
06-52789609

OLYMPUS DIGITAL CAMERA